Drammen kommune sparer millioner

Omlegging til effektiv drift, og full kontroll over energibruk og inneklima gir både bedre bygg og bedre økonomi. I Drammen sparer kommunen over ti millioner kroner årlig med sitt sentrale driftskontrollanlegg.

Hvert bygg, sin vaktmester. Det var regelen for mange år siden, og flere steder er det fortsatt slik.

Men noen kommuner har tatt et langt skritt inn i fremtiden. De har sett fordelene med å investere i avanserte SD- anlegg og byttet ut den tradisjonelle vaktmesterordningen med driftsansvarlige som har spisskompetanse innen elektro, VVS og tekniske anlegg. Resultatet er frigjøring av store summer - opptil flere millioner kroner - som kan benyttes på andre gode formål enn å fyre for kråkene.

Drammen kommune er et godt eksempel på effektiv drift av kommunale bygg. Etter at kommunen i 1995 overlot kommunens eiendommer og driften av disse til et eget eiendomsselskap har nær sagt samtlige bygg blitt koblet opp mot et sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg). Det gir både bedre bygg og bedre økonomi, i følge teknisk leder Geir Andersen i Drammen Eiendom KF. Han anslår at kommunen sparer godt over ti millioner kroner årlig i forhold til ordinær drift. I tillegg sparer kommunen flere millioner kroner som følge av at antall ansatte som jobber med eiendomsdrift er betydelig redusert.

Dyrker spesialistrollen

I stedet for en stor vaktmesterstab er driften ivaretatt av fem ambulerende driftsansvarlige som har ansvaret for rundt 50.000 m2 hver. Andersen mener at en liten og spesialisert organisasjon er viktige suksesskriterier i driften av eiendomsmassen til kommunen.- Vi er en liten og effektiv organisasjon med spesialister innenfor elektro, VVS og tekniske anlegg. Kompetanse blir viktigere og viktigere. Vi dyrker spesialistrollen. Når det benyttes avanserte systemer må man også ha folk som kan bruke systemene riktig. Du blir ikke kirurg av å kjøpe skalpell!

Såkalte SD-anlegg er ingen ny oppfinnelse. I Drammen kommune har anlegget blitt til over tid, etter hvert som gamle eiendommer har blitt rehabilitert og nye eiendommer har kommet til. -Det er egentlig ingen store investeringer som skal til. Vi har implementert systemet når vi likevel har måttet gjøre arbeider eller rehabilitert eksisterende bygg. Når viktige komponenter må byttes ut sørger vi for at det nye utstyret kommuniserer med SD-anlegget. På nybygg er kommunikasjon med SD anlegget en selvfølge, understreker Andersen.

Små grep - store besparelser

Konstant fokus på inneklima og energiøkonomisering kommer både de som oppholder seg i byggene og de som skal betale regningen til gode. Mange er usikre og føler at de ikke vet nok til å satse på sentral driftsstyring. Ofte er det imidlertid bare små, enkle grep som skal til for å gi store besparelser, påpeker Andersen. Stikkordet er å bruke energi der den behøves, når den behøves. Er det lite folk i klasserommet reduseres ventilasjonen, og dermed også energibruken. Er klasserommet fullt av svette elever registrerer føleren CO2 innholdet og temperaturen, og ventilasjonen økes for å sikre et godt inneklima. Bygget driftes til det beste for de som bruker det, og energien benyttes der det er behov.

Intelligent system. Intelligent drift. Og intelligent kommune.

Bilde fra kommandosentralen i Drammen

Bilde i stort format