Om el-entreprenør

Din lokale el-entreprenør (elektrikerfirmaet) kan bli en av dine mest lønnsomme samarbeidspartnere.

En el-entreprenør kan hjelpe deg med å finne smarte løsninger slik at du drifter bygget mer effektivt, og samtidig sparer penger. El-entreprenøren er også ansvarlig for installasjon av all elektronikk når gamle bygg skal renoveres, eller nye bygg skal settes opp. EU har innført strengere krav til energieffektivisering for medlemslandene og EØS-landene. Vet du hva som skal til for å oppfylle kravene i framtiden?

Din faste el-entreprenør kan hjelpe deg med å:

  • Identifisere områder hvor du kan spare energi i eksisterende bygningsmasse.
  • Tilby styringssystemer og installasjoner som sikrer effektiv energibruk.
  • Lære ansatte/leietakere opp i å bruke systemene optimalt.
  • Vedlikeholde de elektriske anleggene i ditt bygg.

Velg en dyktig el-entreprenør som gir lønnsomme råd!

Til eier og utleier